آموزش های بازرگانی

ما در باشگاه بازرگانان غیر از آموزشهای رایگان اکسپرس دوره های متفاوتی را نیز برنامه ریزی کردیم که هر کدام دارای محتویی شامل بر  بیش از ۲ ساعت فیلم به همراه فایلهای جانبی است همچنین تمام کلاسها با پشتیبانی کامل خواهد بود به این صورت که خود مدرس آقای سوری تمام سوالات شما را پاسخگویی میکنند

خدمات کلی شرکت

خدمات بازرگانی شرکت

ویژه ها

این بار کسب دانش تجربی و کاربردی  بازرگانی بدون هزینه های چند میلیونی و تنها ۸۹ هزارتومان برای هر مبحث  درضمن تمامی دوره ها با پشتیبانی خود مدرس نیز  همراه خواهد بود، پس تا دیر نشده شروع کنید.

شروع تخفیف راه تجاری

آموزش های گام به گام بازرگانی

بازرگانی را از ابتدا قدم به قدم بیاموزید، فقط کلاسها را از روی شماره انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید