در صورتیکه فرم فعالسازی را پر نکنید بعد از 4 روز حسابتان غیر فعال میشود

پس از پر کردن فرم نهایتا 24 ساعت بعد حسابتان فعال میشود و میتوانید از امکانات رایگان سایت استفاده کنید

لینک فعال سازی حساب

https://rahetojar.ir/link-26/activation