مشخصات برنامه معرفی شده 
نام برنامه :
ACUMATICA
کاربرد :
حسابداری

شرح مختصری  از برنامه   :

Acumatica شایسته ترین اپلیکیشن دفتر کار کل حسابداری همگانی در بازار می باشد. از آنجایی که‌این ابزار مبنی بر مرورگر فعالیت می نماید، میتوانید از هر ابزاری که به وب متصل میباشد به داده های حسابداری خویش دسترسی داشته باشید، یا این که می‌توانید نرم افزار های اندروید یا این که iOS را دانلود نمایید. از روش نرم افزار ها می توانید کارت های دوران، گزارش های هزینه های عمل و توصیه های خرید را وارد نمائید و به ابزارهای بسیار دیگری دسترسی داشته باشید.