مشخصات برنامه معرفی شده 
نام برنامه :
Netsuite
کاربرد :
 حوزه مالی

شرح مختصری  از برنامه   :

 یک اپلیکیشن برنامه ریزی تجاری است ، شما میتوانید با این برنامه و ست کردن آن برای شرکت خود گزارش های خرج کرد ، سفارش های خرید و داده های دیگر در این حوزه را ثبت کند و گزارش های مرتبط را برای شما آماده کند