مشخصات برنامه معرفی شده 
نام برنامه :
Tsheets
کاربرد :
مدیریت زمان

شرح مختصری  از برنامه   :

 یک اپلیکیشن جالب برای مدیریت زمان است هم زمان خود و هم زمان هم تیمی های خود را میتوانید با این برنامه مدیریت کنید و از میزان فعالیت های آنان آگاه شوید