مشخصات برنامه معرفی شده 
نام برنامه :
                   Expensify
کاربرد :
گزارش هزینه های سفرمدیران

شرح مختصری  از برنامه   :

این برنامه به  شما مدیران امکان میدهد در طول سفر ماموریتی خود هر هزینه ای که انجام دادید را با دوربین موبایل خود  اسکن کنید و در پایان سفر از طریق این برنامه یک گزارش کامل از هرینه های خود در طول سفر بگیرید و برای حسابداری ایمیل کنید.