مشخصات برنامه معرفی شده 
نام برنامه :
                       DROPS
کاربرد :
                  آموزش زبان

شرح مختصری  از برنامه   :

با ساختار بازی گونه و جذاب شما را به یادگیری معتاد میکند، تلفظ صحیح تمام کلامات و حروف را به آسونی یک کلیک روی گوشی آیفون، در اختیار شما قرار می دهد و با تکرار هوشمند کلمات در فواصل مناسب، یادگیری زبان را بصورت کامل تثبیت میکند. قابلیت جالب این نرم افزار آیفونی، تکرار خودکار کلماتی است که شما قبلا فراموش کرده اید تا با این روش کلمات به حافظه ی بلند مدت شما سپرده شود. همچنین، شما میتوانید با انتخاب دسته بندی های مختلف مثل تکنولوژی،طبیعت،غذا،بازی و … کلمات مربوط به آن را با طراحی جذاب و تلفظ صحیح آموزش ببینید