مشخصات برنامه معرفی شده 
نام برنامه :
                         Toggl
کاربرد :
        زمان شمار پروژه ها

شرح مختصری  از برنامه   :

تاگل یک برنامه زمان شمار است و برای انجام بهتر کارها طراحی شده است. می‌توانید تایم صرف شده پروژه‌ها را ثبت کنید، گراف‌ها را مشاهده کنید، تایم شیت بسازید از طریق این برنامه به راحتی می توانید ببینید، تیم کاریتان زمان خود را در روز صرف چه وظایف و اموری می کند.