مشخصات برنامه معرفی شده 
نام برنامه :
                      Todoist
کاربرد :
مدیریت کارهای روزانه

شرح مختصری  از برنامه   :

این برنامه یکی از معروف ترین نرم افزار‌های حوزه‌ی مدیریت کارهای روزانه به شمار می‌رود که به شما اهدافتان را یادآوری می‌کند و از طرفی وضعیت پروژه‌ها، عادات روزانه و بسیاری دیگر موضوعات را در اختیارتان قرار می‌دهد. در این برنامه امکان اشتراک گذاری برنامه‌ ریزی ها با افرادی که در لیست مخاطبین‌تان حضور دارند امکان پذیر است.