مشخصات کتاب
نام کتاب :
شیوه نهنگمرکز تهیه :
 شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
کنت بلانچارد  ترجمع حسام الدین حسینی
لینک مرکز :
http://www.ketabrah.ir

شرح مختصر :

کتاب "شیوه نهنگ" نوشته کنت بلانچارد رئیس شرکت کنت بلانچارد و نویسنده چندین کتاب پرفروش، مانند: «مدیر یک دقیقه ای» و « تماشاگرهای مشتاق» و «گانک هوا» می باشد.

سال‌ها بود که در مورد قدرت روابط مثبت و این که برای ایجاد محیط کار و زندگی سازنده نیاز به هدایت می‌باشد، مطالبی را می‌نوشتم و می‌گفتم. من از دیدن عملکردهای کاملاً، عکس سخنانم، بسیار دلگیر می‌شدم، یعنی در بیش‌تر سازمان‌ها و خانواده‌ها فقط هنگامی با کسی کار دارند که آن‌ها دچار اشتباه شده باشند و این اصلاً خوب نبود. من مطمئن بودم که مجازات رابطه‌ی بین انسان‌ها را خدشه دار می‌کند و فکر می‌کردم این عقیده در مورد نهنگ‌ها هم درست می‌باشد