مشخصات کتاب
نام کتاب :
تراژدی تنهایی
مرکز تهیه :
شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنی
نام نویسنده :
کریستوفر دوبلگ, بهرنگ رجبی
لینک مرکز :
http://www.ketabrah.ir

شرح مختصر :

این کتاب دوران نخست وزیری محمد مصدق ,سقوط ,و مرگ وی را شرح می دهد و بیش از آنکه جایگاه سیاسی او را واکاوی کند به بررسی شخصیت وی می پردازد 

کتاب ترژداي تنهایی بیش از تمرکز بز روی موضوعی آشنا ,بزرگ و اسطوره ای همچون ملی شدن صنعت نفت , به زندگی و سرگذشت خود مصدق تمرکز دارد و ریشه ی شکل گیری تصمیم ها و پا فشاری های بعضا جنون آمیز او را به تصویر کشیده است