مشخصات کتاب
نام کتاب :
دانشکده کسب و کار
مرکز تهیه :
  شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
رابرت کیوساکی
لینک مرکز :
www.ketabrah.ir

شرح مختصر :

 این کتاب قصد دارد تا شما را با تمامی معضلات وبخش های مختلف بازاریابی شبکه ای آشنا کرده و کمک کند تا به زمینه ی ذهنی درست مسیر شغلی خود را پیش ببرید .رابرت در این کتاب بیان می کند , که بازاریابی شبکه ای یک دانشکده ی حقیقی برای فرا گرفتن کسب و کار است .دانشکده ای که ضمن آموزش شما را وادار می سازد که به دانش خود عمل کنید .

کیوساکی با تکیه بر مربی و راهبر خود یعنی پدر پولدار مانند دیگر آثار خود ارزش های این پدیده ی نو را تشریح می کند به بیان رابرت بازار یابی شبکه ای ا اهمیت ویژه ای بر خوردار است اما بسیاری از افراد از آن غافل هستند