مشخصات کتاب
نام کتاب :
قدرت من هستم
مرکز تهیه :
شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
جول اوستین
لینک مرکز :
https://fidibo.com/

شرح مختصر :

کلمات قدرتمندترین ابزار دست بشر هستند. انسان می‌تواند با قدرت کلمات زندگی‌ای را ویران یا از نو بسازد. در واقع این کلمات هستند که با انرژی و اثر خود زخم‌ها را التیام می‌بخشند یا نمکی بر زخم‌ها می‌شوند. اما این بستگی به انسان است که از این قدرت در چه راستایی استفاده کند. تحقیر یا احترام؟ کافی است کمی وقت بگذاریم و ببینیم کلمات ما چقدر راهگشای زندگی خود و دیگران بوده است. اگر کلمات از عمق جان و باور ما باشند حتی قدرت تغییر و تحول زندگی را دارند. کافی است باور کنیم.

جول اوستین در کتاب قدرت من هستم  به ما کمک می‌کند تا با دو کلمه‌ی من هستم به تعالی برسیم.