مشخصات کتاب
نام کتاب :
زندگیتان را در هفت روز تغییر دهید
مرکز تهیه :
شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
 پل مک کنا
لینک مرکز :
https://fidibo.com/

شرح مختصر :

«اندیشه خوب یا بد وقتی پر دوام شد تأثیر خود را بر جای می‌گذارد. انسان نمی‌تواند مستقیما شرایط خود را انتخاب کند، اما می‌تواند اندیشه‌های خود را انتخاب کند. این‌گونه به‌طور غیر مستقیم، اما به‌شکل مطمئن شرایط خود را رقم می‌زند.» جیمزآلن