مشخصات کتاب
نام کتاب :
24 قانون بدست آوردن قدرت
مرکز تهیه :
شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
رابرت گرین
لینک مرکز :
https://fidibo.com/

شرح مختصر :

یا می‌دانید برای رسیدن به قدرت و حفظ ان چه باید کرد؟ چگونه یک انسان معمولی به فردی موفق و قدرتمند تبدیل می‌شود؟ آیا می‌دانید فرعون بزرگ مصر ابتدا یک چوپان بوده است؟ آیا می‌دانید این افراد چگونه تبدیل به قدرتمندترین افراد زمان خود شدند؟ در این کتاب گزیده‌ای از 3000 سال تجربه قدرتمندترین انسان‌های جهان، چکیده‌ای از تاریخ قدرت و روش کار سیاستمداران و فاتحان بزرگ تاریخ را خواهید یافت. با مطالعه و بکار بستن این کتاب قدرت خود را تا حد امکان افزایش دهید. مطالعه این کتاب برای تمام کسانی که به دنبال پیشرفت هستند ضروری است.