مشخصات کتاب
نام کتاب :
از خدا بخواه او می دهد
مرکز تهیه :
شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
استر هیکس، جری هیکس
لینک مرکز :
https://fidibo.com/

شرح مختصر :

پیچیدگی های زمانه‌ی امروز نیاز انسان به نیرو‌های فراتر از خودش را برای دستیابی به لحظاتی آرام افزایش داده است. همچنان که‌موج صنعتی شدن در جهان قرن بیستم سرعت می‌گرفت همواره گروه‌هایی از افراد وجود داشته‌اند که سرخورده از این پیشرفت صنعتی میل بازگشت به هویت ابتدایی انسان و جهان هستی را داشته‌اند. برخی از این گروه‌ها به‌طورکلی به زندگی صنعتی پشت پا زده‌اند و کماکان در کشور‌های پیشرفته‌ی دنیا به شکل سنتی و طبیعی زندگی می‌کنند. کتاب از خدا بخواه او می‌دهد اثر استر هیکس و جری هیکس کتابی است که با مخاطب قرار دادن افراد غرق‌شده در زندگی سریع و پیشرفته‌ی امروزی و با هدف دستیابی به آرامش در فراز و نشیب زندگی روزمره نوشته‌شده است. این کتاب با ارائه‌ی بینش ذهنی و پس‌ازآن ارائه‌ی راهکارهای عملی تلاش دارد احساس آرامش ازدست‌رفته‌تان را به شما بازگرداند.