مشخصات کتاب
نام کتاب :
 هفت عادت مردمان موثر
مرکز تهیه :
شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
 استفان کاوی
لینک مرکز :
https://fidibo.com/

شرح مختصر :

«زمانی‌که سازمان‌های آمریکایی ناامیدانه در صدد انرژی دادن به کارکنان و پرورش مدیران در تمام سطح‌ها بودند، کاوی فلسفه‌ای نیرو بخش را در زندگی معرفی کرد که موفقیت در کار و تجارت را نیز ضمانت می‌کرد... این روش، ترکیبی از خرد، احساسات و تجربه‌ های کاربردی بود.» این جملات را «رز ابث  ماس کانتر» نویسنده‌ی آمریکایی درباره‎‌ی کتاب هفت عادت مردمان موثر گفته است. کتاب مشهوری که هرکسی که چیزهای بیشتری از زندگی می‌خواهد باید آن را بخواند، به کار ببندد و در نهایت از معجزه‌ای که در زندگی‌اش اتفاق می‌افتد لذت ببرد.