مشخصات کتاب
نام کتاب :
چگونه موفق شدم
مرکز تهیه :
 شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
راشل بریج
لینک مرکز :
https://fidibo.com/

شرح مختصر :

در خصوص کارآفرینی نکته ای بسیار هیجان انگیز وجود دارد، برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق، هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد. او می تواند به چیزی بنگرد و در آن فرصتی را ببیند که من و شما امری عادی می پنداریم. راز کار در این است که بتوانیم خلایی را در بازار تشخیص دهیم و سپس آن را پر کنیم. در این کتاب با ایده ها، انگیزه ها، عوامل، تلاشها و چگونگی رسیده به موفقیت 40 کارآفرین موفق دنیا آشنا می شویم.