مشخصات کتاب
نام کتاب :
کوش نامه
مرکز تهیه :
سایت گیسوم
نام نویسنده :
ایرانشاه‌بن‌ابی‌الخیر، جلال متینی
لینک مرکز :
https://www.gisoom.com/

شرح مختصر :

((کوش نامه)) منظومه‌ای است حماسی در قالب مثنوی از زندگی ((کوش پیل دندان)) (برادر زاده ضحاک) .چاپ حاضر این اثر در دو بخش کلی مقدمه و متن تنظیم شده است .در بخش مقدمه به مذهب شاعر، تاریخ نظم، و ممدوح شاعر اشاره شده است .((اختصاصات دستوری کتاب)) و ((مقایسه کوش‌نامه با شاهنامه فردوسی و شاهنامه مسعودی)) از مباحث دیگر مقدمه این کتاب است .بخش متن متشکل از دو قسمت است :در قسمت اول این داستان، ((کوش)) با چهره‌ای کریه ظاهر می‌شود و مقر حکومتش بغداد است .در قسمت دوم، کوش پیل دندان، قهرمان اصلی داستان و نحوه زندگی او به گونه حماسی به تصویر کشیده شده است.