مشخصات کتاب
نام کتاب :
انسان خداگونه
مرکز تهیه :
بانک کتاب مارکا
نام نویسنده :
 یووال نوح هراری
لینک مرکز :
https://markaketab.com/

شرح مختصر :

در قسمتی از کتاب انسان خداگونه  میخوانیم :انسان ها در قرن بیست و یکم تلاش میکنند مبدل به خدایان شده و به مرگ و پیری غلبه کنند.انسان ها سعی میکنند حیوانات ، گیاهان و حتی انسان هایی را براساس میل و آرزوهای خودشان خلق کنند …… طبقه بی خاصیت هم به وجود خواهد آمد که شامل میلیاردها انسان خواهد بود.کتاب انسان خداگونه تاریخ مختصر آینده است اما نه آینده ای دور. آینده ای که هراری از آن صحبت میکند 50 سال بعد و یا حداکثر 200 سال بعد است. هراری کتاب را به سه بخش تقسیم کرده است.