مشخصات کتاب
نام کتاب :
جا به جایی در قدرت
مرکز تهیه :
سایت دی جی کالا
نام نویسنده :
 آلوین تافلر
لینک مرکز :
https://www.digikala.com/

شرح مختصر :

به رغم بوی بدی که به دلیل استفاده های نادرست از قدرت، از مفهوم آن به مشام می رسد، قدرت به خودی خود نه خوب است نه بد. قدرت وجه اجتناب ناپذیر هررابطه انسانی است و برهر چیزی – از رابطه جنسی گرفته تا شغل هایی که داریم، ماشینی که سوار می شویم، تلویزیونی که تماشا می کنیم اثرمی گذارد. بیش از آنچه اغلب تصور می کنند، ما محصول قدرت هستیم