مشخصات کتاب
نام کتاب :
قوانین جهان موفقیت
مرکز تهیه :
*
نام نویسنده :
برایان تریسی
لینک مرکز :
*

شرح مختصر :

افکار شما تبدیل به واقعیت میشود خوشبختی وسعادت هنگامی به سراغ شما می آید که خودتان را باور کنید
برایان تریسی از روانشناسان و تحلیل کنندگان مطرح دنیاست که در حوزه های موفقیت اثار بیشماری دارد.