مشخصات کتاب
نام کتاب :
خودت را به فنا نده
مرکز تهیه :
فروشگاه مجازی کتابراه
نام نویسنده :
گری جان بیشاپ
لینک مرکز :
https://www.ketabrah.ir/

شرح مختصر :

در کتاب حاضر دست چینی از اظهار نظرهای شخصی گری جان بیشاپ

 دربارۀ زندگی وفنون بهتر شدن آن است.