مشخصات کتاب
نام کتاب :
نمی توانی روز مرا خراب کنی

مرکز تهیه :
https://fidibo.com
نام نویسنده :
الین کلین
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/85221شرح مختصر :

چالش‌ها همیشه در زندگی هستند. گاهی بزرگ، گاهی نه چندان بزرگ. همین چالش‌ها ممکن است درگیری با افرادی باشد که معمولاً با رفتارهای خود باعث آزار و اذیت اطرافیان می‌شوند، گاهی هم ممکن است دغدغه ‌های فکری و شخصی خود ما باشد که روز ما را خراب می‌کنند. ترکیب جادویی آلن کلاین از تجربیات او در کتاب نمی‌توانی روز مرا خراب کنی به خوانندگان کمک می‌کند تا به جای از بین بردن مشکلات و موانع با نگاهی متفاوت به مسائل و مشکلات نگاه کنند. همچنین مخاطبان قادر خواهند بود که به هر چیز کوچک و بزرگی اجازه ندهند که روز آن‌ها را خراب کند. آلن کلاین یک روش منحصر به فرد در این کتاب دارد و آن هم «شوخ‌طبعی» است.