مشخصات کتاب
نام کتاب :
نبوغ دیوانه
مرکز تهیه :
https://fidibo.com
نام نویسنده :
رندی گیج
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/69769شرح مختصر :

کتاب نبوغ دیوانه برای افرادی است که به دنبال تغییر کسب وکار و رونق آن هستند. همان‌طور که از عنوان کتاب مشخص است رندی گیج با نبوغ دیوانه ‌وار افرادی که به دنبال تحقق رویاها و آرزوهای کارآفرینی خود هستند را در مسیری هدفمند و خلاقانه قرار می‌دهد.
رندی گیج مردی است که تجربه‌ی روزهای سخت را داشته و با تلاش و هدف توانسته به ثروت و موفقیت دست پیدا کند. خواندن این کتاب نه تنها به ثروتمندان و کارآفرینان بلکه به همه ‌ی کارمندانی که رویاهای بزرگی برای کسب و کار خود در آینده در سر دارند پیشنهاد می‌شود. نبوغ دیوانه برای افرادی است که می‌خواهند به ثروتی خودساخته دست پیدا کنند و نبوغ درونی خود را آزاد کنند.