واحد فروش خارجی شركت فيوچر اسكای مستقر در دبی بيش از ١٠٠٠ عدد از سری جديد سنسورهای فشار هاگلر را براي نمايندگان ارسال كردند.