( قواعد اینکوترمز) -بازاریابی و انگیزه فروش - زبان بدن - اصول و فنون مذاکره - روانشناسی فروش - نگارش نامه و مکاتبات اداری - مفاهیم CRM و مدیریت ارتباط با مشتری - حسابداری - اشنایی کامل با روند های بازرگانی در اجرا و ارائه کیس های کاربردی - آشنایی با نحوه انجام سفر های تجاری - برنامه ریزی و گزارش دهی در روند های بازرگانی - مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی
محل برگزاری دوره ها : دبی - تهران -اصفهان  
جهت اطلاعات بیشتر به لینک صفحه دوره های آموزشی مراجع کنید.