ست جلسه با شركت دی ام ای كره جنوبی در زمينه ماشين الات راهسازی جهت گسترش مناسبات تجاری