خانواده فیوچر اسکای امروز تولد همکار سخت کوش و عزیز خود سرکار خانم نوروزی را جشن گرفتند.
سرکار خانم نوروزی تولدتان را صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برایتان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم .