جلسه معارفه ورکشاپ اموزش بازرگانی با حضور تعدادی از دوستان خوبمون