مدرس دوره:جناب اقای مهندس سوری
برای اطلاع ازکلاس های دوره بازرگانی فیوچراسکای باماتماس بگیرید
🔶فیوچراسکای حامی کودکان سرطانی🔶