اخرین جلسه ورکشاپ بازرگانی شرکت فیوچر اسکای با حضور جناب مهندس اسفندیاری و ارائه مباحث مرتبط با روانشناسی فروش و مهارت های یک فروشنده حرفه ای