خانواده فیوچر اسکای تولد جناب آقای سوری
صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برای ایشان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم