در این دوره با توجه به نیاز بازار کار و بازار داخل، شرکت فیوچر اسکای تعاریف و روش هایی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان عزیز کشورمان انجام داد که عزیزان میتوانند با صرف هزینه های تومانی به در آمدهای دلاری برسند و اوضاع اقتصادی خودشون رو بهبود بدهند

تحلیل گران سال 97 را سالی دشوار برای اقتصاد ایران میدانند و یکی از راه حل ها برای بهبود این اوضاع طراحی و اجرای یک سیستم کسب . کار ، کار آمد، برای کسب درآمد ارزی میباشد