در این روز صحبت از مذاکره و اداب برقراری ارتباط در جلسات مطرح گردید که دوستان خوبمان از جمله سرکار خانم قاسمی و جناب اقای مهدی زاده نیز ، تجربیات خودشان را در زمینه های متفاوت بیان کردند.
 
اینکه از نظر تجاری و حرفه ای چگونه مذاکرات خود را انجام دهیم و وارد عمل شویم از فاکتور های بسیار مهم در معاملات بازرگانی می باشد که تنها با تجربه بدست می آید و با حضور در کلاس ها علاوه بر استفاده از تجربه دوستان ، می توان از تجربه 18 ساله جناب اقای سوری نیز در این امر استفاده کرد.