همکار سخت کوش و عزیز خود سرکار خانم سیدین را
صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برای ایشان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم