خانواده فیوچر اسکای تولد همکار سخت کوش و عزیز خود خانم نیوا را
صمیمانه تبریک میگوید