دورهمی مفید و دوست داشتنی بازرگانی در کافه پیام اصفهان با محوریت بازرگانی با تم پرسخ و پاسخ بازرگانی در تاریخ 1397/03/06