بازاریابی و شناخت بازار و مشتری هدف، همگی از مهترین و اصلی ترین قسمت فروش کالای مورد هدف شماست که باید بتوانید با نوع ضاعقه مشتری و شرایط بازار از نظر اب و هوا  و شرایط محیطی کشور مقصد و  اینکه مصرف کنندگان کالای شما، با چه نوعی از کالا را برای خود انتخاب میکنند را با شناخت کامل داشته باشید .