تولد همکار سخت کوش و عزیز خود سرکار خانم ضرابیان را
صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برای ایشان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم