تولد همکار سخت کوش و عزیز خود سرکار خانم خسروی را
صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برای ایشان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم

با ارزوی زمستانی سفید و سلامت شب یلدا را در کنار همکاران عزیزمان جشن گرفتیم