در سومین روز از دوره ابتدا مروری بر مطالب روز گذشته توسط جناب مهندس سوری انجام گردید و در ادامه بر روی مبحث پروسه حمل و نقل و انواع آن صحبت شد. به عنوان یک بازرگان ،آشنایی با امور حمل و نقل و بررسی انواع آن اعم از هوایی ، دریایی و زمینی می تواند نقش اثرگذاری در پروسه مذاکرات ما با شرکت های حمل و نقل داشته باشد .انتخاب بهترین گزینه ی حمل و نقل از بین انواع مختلف آن ، می تواند اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالا در پروسه بازرگانی داشته باشد واین امکان را به ما می دهد که بر حاشیه سود حاصله ، مدیریت کنیم.

پس از استراحتی کوتاه و صرف ناهار، ادامه روز با ارائه مطالب درخصوص ترک بار و تکمیل مدارک ، پروسه ترخیص و مدارک آن و نحوه محاسبه با ترخیص کار گذشت. در نهایت در روز آخر همه مطالب ارائه شده در این سه روز بصورت کیس شبیه سازی شده ، در کلاس اجرا خواهد شد.