خانم خواجه مدیر بازرگانی و آموزش و خانم راد ‌مدیر واحد منابع انسانی شرکت ودیگر مهندسین فنی  و فروش و پشتیبانی پرتلاش تیم اتوماسیون صنعتی انجام شد و انشاالله مراسمهای بعدی با حضور دیگر واحدهای شرکت انجام خواهد شد.