بازدید پرسنل بازرگانی شرکت فیوچر اسکای از نمایشگاه بین المللی صنایع اگروفود کشاورزی، مواد غذایی، ماشین الات و صنایع وابسته تهران 97   و کسب اطلاعات جدید در عرصه تکنولوژی ها و همچنین با محوریت حامی صادرات تولید کنندگان عزیز در راستای ارز آوری به کشور عزیزمان و همچنین مشاوره های رایگان تیم اموزششرکت فیوچر اسکای از تولید کنندگان در رابطه با روش های صادرات کالای خود به کشور های هدف بحث و گفتگو شد