جلسه با واحد خريد هتل گرند حيات از هتلهای ٥ ستاره معروف دنيا در دبی جهت گسترش فروش واحد تجهيزات هتل شركت فيوچر اسكای مستقر در امارات