جناب مهندس سوری بنا بر تجربه 18 ساله بازرگانی خود ، فرمول های تجربی ای را خدمت دانش پژوهان دوره ارائه کردند که این امکان را به بازرگان  می دهد که قبل از اجرا مراحل بازرگانی خود ، قیمت تمام شده کالای خود را به صورت صحیح و با ضریب خطایی بسیار پایین تخمین بزنید و این کمک می کند در آینده کمتر متحمل اشتباه های بزرگ در تجربه بازرگانی خود شوند.

 

در نهایت یک کیس شبیه سازی شده ی بازرگانی ، جهت انتقال عمیق تر مطالب به دانش آموختگان در کلاس به صورت ورکشاپ اجرا شد.

در نهایت خوشحالیم که توانستیم یک بار دیگر با افتخار دوره دیگری از " بازرگانان هوشمند " را با موفقیت به دوستان عزیزمان ، بازرگانان و کارآفرینان ارجمند ارائه کنیم.

 

 

باتشکر

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی شرکت فیوچراسکای