فیوچر اسکای را کارکنانی از فرهنگ های گوناگون درکشورهای مختلف می سازند با تمام تفاوت ها و شباهت هایمان در قالب خانواده ی فیوچر اسکای گردهم آمده ایم . به مناسبت فرا رسیدن بهمن ماه، سیزدهمین سالگرد تأسیس شرکت فیوچراسکای ، این مناسبت را جشن گرفتیم و به تمامی کارکنان شریف و شایسته شرکت فیوچراسکای تبریک ، و امیدوارم در سایه عنایات و الطاف الهی، توفیقی دوچندان در پیمودن مسیر رشد و پیشرفت و تعالی ، نصیبتان گردد.
امید است که با روحیه ی کار تیمی، سخت کوشی و برنامه ریزی دقیق بتوانیم با قدرت هر چه تمام تر به سوی آینده قدم بر داریم.