همکاران سخت کوش و عزیز خود سرکار خانم خواجه , سرکار خانم اکبری , سرکار خانم حسینی  را
صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برای این عزیران شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم.