در این روز تمرکز بر نحوه مذاکره و اداب برقراری ارتباط در جلسات مطرح گردید و همچنین مصاحبه کوتاهی با جناب آقای مرتضی رضایی داشتیم. ایشان فعال در بخش خصوصی در زمینه اقتصاد ورزش  و همچنین شرکت فنی و مهندسی هستند. تجربه فعالیت بازرگانی ایشان در زمینه بازرگانی داخلی و خرید داخلی می باشند و می گویند علاقه زیادی به تجربه سفر خارجی و ترید سنتر ها را دارند.

جناب اقای رضایی دوره های اصول و فنون مذاکره در قراردادهای خارجی و همچنین قوانین و مقررات گمرکی از آقای زینالی زاده را پیشنهاد کردند 

 

در ادامه در خصوص آینده بازرگانی ایران از ایشان سوال پرسیدیم و  ایشان آینده بازرگانی ایران رو وابسته به نقش ایران در بازیگری زنجیره ارزش و همچنین چرخه اقتصاد جهانی و مهمتر سهم ایران از جهانی شدن اقتصادش دانست که به نظر ایشون همگی وابسته به دنیای سیاست هست.