در خصوص سفرهای تجاری فرمودند:  سفر به کشور های حوضه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی رو دوست دارم و مخصوصا اگر موضوع سفر حول صادرات از ایران باشد.

کتابهایی نظیر " دید اقتصادی " از انتشارات آریانا  و کتاب" رهبری تجارت و مغز " از انتشارات هیرمند و کتاب " بازنگری" رو توصیه میکنند.

 

در ادامه، روز آخر ادامه ی مصاحبه با جناب اقای قاسمی و اخبار روز چهارم کلاس را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

 

باتشکر

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای